نظرات شما درباره چارمیز

نشانی چارمیز

پاستا چارمیز
خیابان حافظ, نرسیده به چهارراه کالج
کوچه البرز 1 پلاک 2/1
:تلفن 1(+98) (21) 66 49 85 10
:تلفن 2(+98) (21) 66 46 08 39
:ایمیلinfo@charmyspasta.com